Monta hyvää syytä olla yksi meistä.

Iniön osavuosiasukkaat

Tehtävämme on valvoa Iniön osavuosiasukkaiden etuja, edistää kestävää kehitystä ja vaalia saaristoluontoa ja kulttuuria. Järjestämme myös osavuosiasukkaiden ja vakituisten asukkaiden välistä yhteistä toimintaa ja ylläpidämme Iniön perinteitä.

Ajankohtaista

Merikotkien pesintä onnistui

Sami Lyytinen mittaa kotkanpoikasen siiven pituutta Iniössä havaittiin 9 asuttua reviiriä, lisäksi 2 reviiriä on autiona ja erityisesti Perkalan reviiriltä kaivataan vihjeitä mahdollisesta uudesta pesästä.