Iniön ympäristöpäivä

Iniön ympäristöpäivillä keskusteltiin kierrätyksestä, hiilijalanjäljen pienentämisestä ja Iniön Kestävän kehityksen merikartta -hankkeesta.

Lounais-Suomen Jätehuollon ympäristöasiantuntija Mikaela Sundqvist painotti mökkeilyssä syntyvän syntypaikkalajittelun tärkeyttä. Yhdyskuntajätteestä hyödynnetään 98,4 % materiaalina tai energiana. Vain 1,6 % päätyy kaatopaikan penkkaan.

Keräysauto Siiri käy Iniössä vielä 16.8. klo 16.30-17.15 ja lajittelusta löytyy ohjeita verkkosivulta www.lsjh/siiri.

Vuosi sitten voimaan astuneen uuden jätelain tärkein tavoite on vähentää jätemassaa ja lisätä kierrätystä. Entistä velvoittavampi erilliskierrätysvelvoite koskee kuitenkin vain taajamissa olevia asuinkiinteistöjä. Iniössä uusi jätelaki ei tuo muutoksia nykyiseen. LSJH:n tavoitteena on kuitenkin lisätä kierrätysmahdollisuuksia kierrätyspisteillä (esim. astia muoville Norrbyssä).

LSJH:n verkkosivuilta löytyy erinomainen jätteiden ABC sovellus, josta selviää mille tahansa jätteelle oikea jäteastia.

Rakentamisen asiantuntija Jussi Pentinmikko esitteli Jesse Orvaston opinnäytetyötä (INIÖiten 2022).

Jussi muistutti, että Suomen virallinen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035. Loma-asunnoissa ympärivuotinen asuminen lisääntyy ja remontin tarve kasvaa. Asuntokanta on vanhaa ja mökit varsinaisia energiasyöppöjä.

Jussin mielestä Orvaston Iniön kestävän kehityksen merikartta -hankkeen esitteessä kerrotut toimet vapaa-ajan asuntojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat tutustumisen arvoisia.

Esitettä on jaettu kaikissa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa ja sitä tullaan jakamaan myöhemmin myös PDF-tiedostona.

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkat rf.

Hae sivustolta