Mikä Iniön mäntyjä vaivaa?

Saaristossa kulkijalta on tuskin jäänyt huomaamatta latvoista kellastuneet ja nopeasti kuolleet männyt.

Syiksi erityisesti lounaisrannikolla mäntyjen joukkotuhoon Paraisilla, Nauvossa, Korppoossa, Houtskarissa ja Iniössä on esitetty kahta hankalasti torjuttavaa tuholaista, etelänversosurmaa ja okakaarnakuoriaista. Mäntyjen kuolemisen syyksi on osoittautunut osaksi etelänversosurma, jonka aiheuttaa havuparikassieni. Toiseksi tuhon aiheuttajaksi on todettu puiden latvoihin iskevä okakaarnakuoriainen. Puut alkavat kuivua latvasta ja kuolevat yleensä nopeasti. 

Saariston niukkaravinteisissa kalliomaisemissa eläviä puita altistaa tuholle niihin kohdistuva stressi. Lämpimät ja kuivat kesät ennustava trendin jatkumista. 

Luonnovarakeskus toppuuttelee tekemään tuhoista kuitenkaan liian kauaskantoisia johtopäätöksiä. Keski-Euroopastakaan ei olla kuultu uutisia, että kaikki männyt olisivat kuolleet. Suomessa tuho on kohdistunut erityisesti vedenpuutteesta kärsiville saariston männiköille.

Sairastuneen metsän hoitotoimenpiteistäkään ei olla täysin yksimielisiä. On esitetty, että tuulenkaatopuut, hakkuutähteet ja latvoista heikentyneet puut tulisi poistaa metsästä välittömästi.. Luonnonvarakeskuksen mukaan torjuntakeinojen tutkiminen on vielä kesken. Kokonaan kuolleessa puussa ei enää ole ko. kasvitauteja ja tuholaisia. Ne voi jättää kelottumaan arvokkaiksi koristeiksi.

 

Isossa kuvassa ilmaston lämpiämistä voi pitää metsienkin terveysriskinä. Lämpenevä ilmasto avaa vieraslajeille kulkuväylän pohjoisen metsiin. Haastetta vastaan pitää taistella hyvällä metsänhoidolla sekä terveellä ja monimuotoisella metsällä.

Teksti: Pekka Aava, Lähteet: Luonnovarakeskus ja Suomen metsäkeskus                                                          Kuvat: Kai Nurmi, Keistiö

 

Hae sivustolta