Vaikuta Saaristomeren kansallispuiston palveluihin

Tervetuloa vastaamaan Metsähallituksen kyselyyn, jonka tarkoitus on koota alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Saaristomeren kansallispuiston ja muiden Saaristomeren luonnosuojelualueiden kehittämisen tueksi.

Kyselyä hyödynnetään vuoden Saaristomerellä vuoden2023 aikana laadittavissa hoito- ja käyttösuunnitelmissa, jolla linjataan ja yhteesovitetaan alueen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua, virkistykäyttöä sekä erilaisten käyttäjä- ja sidosrymien tarpeita. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimenpiteitä alueella seuraavien 10-15 vuoden ajan.

Vastausaika loppuu 30.4.2023 

Linkki:  https://new.maptionnaire.com/q/32ktu4fix8d7


Hae sivustolta