L/A Sternas passagerarutrymmen

iniö deltidsboende – Iniönosavuosiasukkaat rf. representerar deltidsboende i Iniö. Vi har fått mycket respons angående L/A Sternas passagerarutrymmen. Enligt uppgifter vi fått är bilkapaciteten ca sju bilplatser större i jämförelse med M/S Aura. Man kan alltså ifrågasätta uppgifter om att kapaciteten skulle vara betydligt större. Antagligen kan endast den ena hyllan användas eftersom den andra torde vara för smal och därför otrygg och oanvändbar.

Den bifogade bilden visar passagerarutrymmet. I synnerhet för rörelsehindrade och de flesta äldre är det svårt att ta sig in utrymmet. Det finns endast nio sittplatser. Trivseln ökar inte av att det luktar olja och smörja, åtminstone inte för allergiker och astmaatiker. WC-utrymmena är trånga och en inva-toalett saknas. Tillgänglighiten och tryggheten hindras av den 60 cm höga tröskeln och trapporna med 40 graders vinkel. I synnerhet på längre rutter, såsom Gustavs-Iniö, borde minimikravet var lättillgängliga passagerarutrymmen., tillräckligt stora WC:n och en inva-WC.

Vi är oroade för hut L/A Sterna med dess passagerarutrymmen betjanar ringvägens resenärer. Resetiden från Heponiemi till Kannvik är ca 30 minuter. i synnerhet för fotgängare, cyklister och motorcyklister är det rätt besvärligt att vänta utomhus då väderleken kan variera. Se som reser utan bil har på M/S Aura kunnat vila upp sig och njuta av skärgårdsnaturen. Detta lyckas inte på L/A Sterna. Turismen är en av nyckelfaktorerna för Iniös livskraft och attraktion.

Vi förutsätter att man kartläggar l/A Sternas utrymmen med tanke på tillgänglighet och säkerhet för passagerarna och besättningen. Bristerna måste korrigeras omedelbart. I synnerhet med tanke på turistsäsongen bör man fästa uppmärksamhet vid tillräckliga utrymmen, tillgångligheten och trivseln.

För att utveckla skärgårdens turism anser vi det vara viktigt att ett fartyg av typ M/S Aura elle M/S Aurora tas i bruk på rutten Iniö_Gustavs.

Med vänliga hälsningar

Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf.                                                                                             

Sinikka Leino, ordförande                                                                                                                          tfn +358 505 985 822, sinikka.leino@aava.tv, www.inionet.fi                                                                                                                        

Sök