Nyttig info

Innehåll

Iniö områdesnämnd

Linda Lindberg, ordförande Lotta Lindberg-Jaakola
Rolf Schwatz, vice ordförande
Johnny Nabbas
Denina Björklund Emil Kalsson
Roger Mattsson
Emil Karlsson
Trygve Karlsson Ramona Nygård
Tiina Pöyli Rea Åkerfelt
Ann-Mari Söderlund Tobias Eklund

Iniö områdeskontor

Byggnadsordning

Kartkoordinater för stugan

Ta reda på holmens, fritidsbostadens, rastplatsens mm. koordinater för en eventuell nödsituation och fäst koordinatblanketten på en synligt ställe. Om platsen inte har en exakt adress kan du på ort och ställe ta reda på koordinaterna från 112 Suomi -applikationen.   Du kan också ta reda på koordinaterna på Lantmäteriverkets sidor utgående från adressen, länk till nästa sida.  När du har matat in adressen i fältet som öppnar sig ur timglaset, klicka därefter på knappen XYº i högra kanten. Då får du de koordinater som rekommenderas för ett nödsamtal, t.ex.  Iniö kyrka P 60° 23,902′ och 121° 23,087′.

Pargas inofficiella kommitté för deltidsboende i Pargas

Stadens representanter i kommittén är stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg och stadsdirektör Patrik Nygrén. Deltidsboende representeras av:
  • Iniö: Sinikka Leino (ersättare Juha Immonen)
  • Houtskär: Carita Isaksson (ersättare Johan Gräsbeck)
  • Korpo: Jukka Vanhanen (ersättare Mikaela Ahlman)
  • Nagu: Arne Lundkvist (ersättare Sonja Lindblom-Suominen)
  • Pargas: Ulla-Maija Kallio

Sök