Anmäl dina verk till konstutställningen sommaren 2023

Anmäl dina verk till konstutsällningen som ordnas i samarbete med Pro Iniö i juli 2023. Temat är Stämningar från Iniö. Vi önskar få verk som är gjorda med olika tekniker. Se som ställer ut ljud-, video- och ljusinstallationer ansvarar för behövlig teknik.

I samband med anmälan önskar vi få följande uppgifter: verkets namn, utställarens kontaktuppgifter, när verket är gjort, en beskrivning eller ett foto, material och teknik. Skriv gärna också hur konstverket anknyter till Iniö och om du vill, en berättelse om hur verket kom till. Du kan anmäla flera konstverk.

Anmälningstiden är förlängd till senast 16.4. 2023. Du kan skicka anmälningen till föreningen per e-post 

info@inionet.fi. Enklast är att fylla i blanketten, som finns bakom den här lenken.

Konstverken som ställs ut väljs av Harri Markkula som är kurator. Han är inredningsarkitekt och driver Villa Högbo. Efter valet skickas en bekräftelse och eventuellt instruktioner för upphängningen. Anmälaren förbinder sig att vid behov fungera som vakt en gång (4-5 timmar). Konstverken kan reserveras/köpas. Det sker genom att direkt kontakta konstnären.

Sök