Påverka Skärgårdshavet nationalparks tjänster!

Välkommen att svara på Fortstyrelsens enkät vars syfte är att samla in kundupplevelser, information och önskemål från områdets användare till stöd för utvecklingen av Skärgårdshavets nationalpark och andra naturskyddsområden i Skärgårdshavet.

Enkäten utnyttjas i skötsel- och användningsplanen som utarbetas för Skärgårdshavet under 2023. Med skötsel- och anvädningsplanen drar man upp riktlinjer för och samordnar skyddet av områdets natur och kulturarv, rekreationsanvändningen samt behoven hos olika användar – och intressentgrupper. Planen styr Fortstyrelsens åtgärder på onrådet under de kommande 10-15 åren.

Svarstiden går ut den 30 april 2023.

Länken: https://new.maptionnaire.com/q/6fwl3fs4jf86

Sök