Vad bekymrar dig i Skärgårdshavets natur?

Iniö deltidsboende och föreningen Arkipelagia ordnar ett eftermiddagsevenemang med temat Fråga om naturen onsdagen 2.8. kl. 13-15 i Snäckan. Alla som befinner sig i Iniö är välkomma att ställa frågor.

Frågorna besvaras av biologen och specialkunniga Jouko Högmander som länge handhaft naturskyddsfrågor i Forststryrelsen. Han har även varit ordförande i Skärgårdshavets naturområde ohc ordförande i WWF:s havsörnsarbetsgrupp.

Arkipelagia värnar om Skärgårdshavets natur och kultur. I verksamhet ingår talko, utflykter, information och publiktillfällen.

Du kan också ställa frågor per e-post:info@inionet.fi

Sök