Biosfäärialue on areena kestävän kehityksen yhteiselle edistämiselle ja arvostamiselle

Saaristomeren biosfäärialueen toiminta perustuu yhteistyöhön ja osallisuuteen. Unescon biosfääriohjelman, jota kutsutaan Ihminen ja biosfääri -ohjelmaksi (MAB), kunnianhimoiseen agendaan sisältyy biosfäärialueiden hyödyntäminen ihmisen ja luonnon välisen harmonian edistämiseksi saamalla ihmiset toimimaan tietoisesti yhteisen kestävän tulevaisuuden hyväksi maapallollemme. Biosfäärialuuet toimivat areenoina globaalien haasteiden yhteisten paikallisten ratkaisujen löytämiseksi.

Saaristomeren biosfäärialueella keskitytään entistä enemmän osallisuuden ja yhteistyön tukemiseen. Keväällä 2022 jo toinen innokas porukka suoritti biosfääritoimiston järjestämän biosfäärilähettiläskoulutuksen, ja tällä hetkellä biosfäärilähettiläitä on 57. Biosfäärilähettiläät ovat hyvin keskeisessä roolissa biosfäärialueen viestinnän kannalta. Ei pelkästään siksi, että he auttavat biosfäärialueen tunnettuuden lisäämisessä, vaan myös koska he osoittavat, että kailla voi olla oma rooli biosfäärialueenn toiminnassa ja saarisoton kestävässä kehittämisessä

 

Marraskuussa joukko biosfäärikumppaneita ja -lähettiläitä matkusti vierailulle Pohjois-Karjalan biosfäärialueelle juhlimaan alueen 30-vuotisjuhlaa ja tutustumaan sen toimintaan. Suomessa on vain kaksi biosfäärialuetta, jotka on molemmat perustettu 90-luvulla, ja vuonna 2024 on meidän vuoromme juhlia 30-vuotisjuhlaa! Vierailun aikana järjestettiin yhteinen foorumi biosfäärikumppanuusohjelmien yhteisestä kehittämisestä. Tällä hetekellä biosfäärialueilla on melko samankaltaiset kumppanuusohjelmat, joissa sekä yritykset että järjestöt voivat hakea biosfäärikumppaniksi määrittämällä oman roolinsa ja tavoitteensa kestävän kehityksen edistämiseksi. Saaristomeren suhteellisen uuteen biosfäärikumppanuusohjelmaan kuuluu tällä hetkellä 14 eri järjestöä ja yritystä. Ne vaihtelevät suurista yliopistoista mikroyrityksiin. Kaksi uusinta biosfäärikumppania ovat Storbåt Tacksamheten ja Naawa Nature Awakening.

 

Biosfäärikumppanit ja lähettiläät vierailulla Pohjois-Karjalan biosfäärialueella.

Saaaristomeren biosfäärialue on usean vuoden ajan kehittänyt eri yhteistyökumppaneiden kanssa lapsille ja nuorille suunnattua pedagogista ohjelmaa, jossa käsitellään eri yhteistyökumppaneiden lapsille ja nuorille suunnattua pedagogista ohjelmaa, jossa käsitellään ympäristö- ja kestävyyskysymyksiä sekä saaristokulttuuria ja -luontoa. Tämä kokonaisuus, jota kutsumme nyt Biosfääriakatemiaksi, on kehitetty useamman pienemmän hankkeen pohjalta. Biosfääriakatemia on tärkeä työkalu lasten ja nuorten yhteenkuuluvuuden ja toimintakykyisyyden tunteen vahvistamiseksi. Meillä on nyt kolmen vuoden ajan ollut mahtava tilaisuus kehittää biosfäärialueen kasvatuksellista ja pedagogista toimintaa saatuamme avustuksia useilta eri säätiöiltä. Olemme tiivissä yhteistyössä koulujen ja Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa työskennelleet sen eteen, että biosfäärialue ja kestävyysasiat leimaisivat punaisena lankana koko toimintaa. Haluamme lisätä tietämystä saariston luonnosta ja kulttuurista ja näin syventää nuorten suhdetta luontoon ja lähiympäristöön järjestämällä toimintaa, joka tapahtuu yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Unescon biosfääriohjelman kehysten puitteissa. pidämme myös lapsia ja nuoria, jotka viettävät aikaa tai käyvät saaristossa, tärkeänä kohderyhmänä.

Lisäksi biosfääritoimisto järjestää useita erilaisia foorumeja ja seminaareja saariston kannalta kiinnostavista kysymyksistä, kuten vuotuisen talvitapaamisen, joka järjestetään seuraavan kerran 3.3.2023 Kasnäsissä, tällä kertaa teemalla saariston luonnon monimuotoisuus. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan. On monia muitakin tapoja osallistua ja levittää tietoa biosfäärialueesta.

Tänä vuonna, 3. marraskuuta, juhlimme ensimmäistä kertaa kansainvälistä biosfäärialueiden päivää. Tällä kertaa juhlimme keräämällä kuvia ”tavallisesta päivästä Saaristomeren biosfäärialueella”, joita sitten julkaistiin Facbookissa koko biosfäärialueiden päivien ajan. Kaikki koulut ja varhaiskasvatusyksiköt molemmisa biosfäärialuekunnissa, Paraisilla ja Kemiönsaaressa, saivat biosfääritoimistolta pienen tervehdyksen, jossa oli pedagogista materiaalia sisäisestä kestävyydestä.

Tavallinen päivä biosfäärialueella. Kuvat: Pekka Aava

 

Mitä useampi tuntee Saaristomeren biosfäärialueen ja haluaa tavallta tai toisella osallistua sen toimintaan, sitä enemmän alue voi hyödyntää Unesco-statustaan saariston kestävän kehityksen edistämiseksi. Biosfääritomistojen niukkojen resurssien kannalta kaikki yhteistyö näkyvyyden lisäämiseksi on varsin tervetullutta!

Katja & Erika

Biosfärkontoret i Skärgårdscentrum Kopoström                                                                                              www.biosfär.fi                                                                                                                                        info@biosfar.fi

Biosfäärilähettiläät Iniössä                                                                                                                        Pekka Aava ja Sinikka Leino                                                                                                                    info@inionet.fi                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                     

Hae sivustolta