Många goda skäl att vara en av oss

Iniö Deltidsboende

Vår uppgift är att bevaka Iniö deltidsboendes intressen, främja hållbar utveckling och värna om skärgårdens natur och kultur. Vi ordnar också gemensamma aktiviteter för deltidsboende och de fastbosatta och uppehåller bygdens traditioner.

Aktuellt

HAVSÖRNENS HÄCKNING LYCKADES

I Iniö observerades nio bebodda revir och utöver dem två tomma revir. I synnerhet från reviret I Perkala önskas tips om ett eventuellt nytt bo.