Hjortarna förargar deltidsboende

Föreningen Iniö deltidsboende anordnade i juli 2022 ett för alla öppet diskussionstillfälle om hjortar. Kristoffer Nygård representerare de lokala jägarna och Mickel Nyström Åbolands Skärgårds Jaktvårdsförening. Alla närvarande var ense om att det snabbt ökande hjortbeståndet bör decimeras kraftigt.

Skadorna överskrider toleransgränsen

I takt med att beståndet ökar blir också skadegörelsen större. Vitsvanshjorten förstör odlingar, sprider fästingar och utgör en risk i trafiken.. Enligt färska undersökningar hotar hjortarna också skärgårdsnaturens diversitet genom att förstora betingelserna för utrotningshotade växtarter.

 

Hur detta har slutat?

För ett par år sedan presenterade Naturresursinstitutet en noggrann redogörelse om älgbeståndet men inte om hjortarna. Den exponentiella ökningen av antalet hjortar överraskade. Alarmklockorna började ringa. Invandrarna från Amerika måste jagas omedelbart och effektivt.

 Enligt Mickel Nyström finns det många orsaker till det ökade beståndet. Hjortarna fortplantar sig effektivt. Brunsttiden är i november och normalt föds 1-2 kalvar (någon gång 3) i slutet av maj elle borjan juni. En del av honorna blir könsmogna redan under sin första vinter. Hjorten är också en bra simmare som lätt förflyttar sig mellan holmarna. Nyström konstaterade att också om jägarna i Iniö effektivt minskade stammen så är det möjligt att tomrummet skulle fyllas av hjortar från närliggande områden, ifall jägarna på dessa platser inte är aktiva. Hjortarna i Iniö har heller inga naturliga fiender såsom vargar och lodjur.

Intesifierad jakt i Iniö

Man har för jaktsäsongen 2021-2022 ansökt om 350 stycken jakttillstånd (1 vuxen eller 2 kalvar). Målet uppnåddes inte. I Iniö fälldes 315 hjortar varav 155 vuxna och 158 kalvar. Jagtsäsong försvårades av  förvinters köld och isläget som var ett hinder för att ta sig till de mindre holmarna. Målet är att under denna säsong fälla fler hjortar än vad kvoten på 350 innebär.

Varför duger inte deltidsboendes hjälp?

På mötet undrade man varför inte deltidsboende kan bli medlemmar i de lokala jaktföreningarna varvid de som har jakttilstånd kunde delta i jagandet. Kristoffer Nygård konstaterare att det inte finns behov att öka mängden jägare. Han betonade också att jägarna har ett absolut kollektivt ansvar. Jakten sker på privatägd mark med ägarnas tillstånd. Därför är det viktigt att jägarna känner och litar på varanda. Jaktföreningarna har rätt att godkänna vilka som ges medlemskap.

Lättnader på kommande

Mickel Nyström från viltvårdscentralen förutspår att hjortbesåndet kan minska inom två till tre år tack vare aktiv jakt.

Jakten på vitsvanshjort inleddes den 1 septemper och avslutas den 15 februari nästa år. Jaktmetoderna har utökats och jaktperioden förlängts.

Text: Pekka Aava

Foton: Pekka Aava, Sinikka Leino

Sök